HBG: År Noll

Kaninerna och Motorfolket
Svärtpäls och Ranelids räddning

Försvunna kamrater

Lugnet i arken varade ungefär fram till en hop djurmutanter försvann spårlöst. En salig grupp zonäventyrare ger sig ut i zonen med en vag ledtråd; radiomaster i fjärran. Zonstrykarna ryktar om att platsen är en guldgruva av forntida teknik och apparatur. Kan den giriga Content Not Found: ranelid i hemlighet ha iordningställt en expedition dit? Ville Svartpäls att djurklanerna skulle hitta de värdefulla fynden innan mutanterna hann lägga sina labbar på dem?

Färden

Hope, Mr. Findley, Vitenka, Florida och en stackars krake till utkiksterrier vid namn Jupiter sätter av mot radiomasterna och utforskar på vägen dit sektorerna N9, xx xx xx xx xx xx

Kaninerna och Rubbit

xx

View
The Story Thus Far...
En recap av händelserna som lett upp till nu.

Folkets historia

Den gamle ledde Folket, en grupp muterade humanoider till Arken. En barrikad mot den fientliga omvärlden. De inflytelserika mutanterna Sebb, Kaiser och Sasha tog delar av Arken som sina och splittrade arken politiskt. Trots meningskiljaktigheter uppstod aldrig mer än små dispyter. Inte förrän djuren kom…

Djurens historia

Efter att under revolutionsledare Truffaut 13 ha brutit sig loss från Betraktarnas järngrepp i Paradisdalen, begav sig djuren i splittrade massor ut i världen för att söka ett nytt hem bortom deras lyxfängelse. En del slutade upp i Arken, en del försvann ut i Zonen. Snabbt etablerades djurdominerade riken och Svartpäls utnämndes som ledare tillsammans med Vildtass, numera Content Not Found: Vildtass, som sin högra hand.

Samfundet Arken

Det krävdes inte mer än att djuren kom till ro för att röra om i grytan. Bossar började känna sig utmanade, och däribland tog den xenofobiska Sebb till hårdhandskarna i ett försök att omkullkastakasta och ta över Kaisers område Riket. Det föll platt när Riket lyckades rusta upp ett gammalt stridsfordon funnet ute i Zonen, och boss Kaiser gick till direktanfall mot Sebbs skrotmur och tog honom till fånga. Senare under ett försök att fly från fångenskap blev Sebb dödad. Sebbs förra område döps om till Nya Parken och tillägnas djuren som fram tills nu tvingats trängas i Parken, en gammal busterminal. Folket låter bygga odlingar på djurens gamla vistelse utanför Pastor Castros tempel.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.